Opinie: VIVES onderschrijft manifest van de Vlaamse lerarenopleidingen voor betere ondersteuning van de startende leerkracht

Frank Devos
manifest.png

VIVES roept op aan collega's, studenten en oud-studenten, stagebegeleiders, leerkrachten en iedereen die de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs na aan het hart ligt om het Manifest voor de startende leraar te ondertekenen. Het manifest is een gezamenlijk initiatief van hogescholen en universiteiten in Vlaanderen met een hart voor onderwijs en roept Vlaamse politici op om werk te maken van een integraal onderwijsbeleid. VIVES biedt bacheloropleidingen tot leerkracht aan in het kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs.

Alle ondertekenaars streven in eerste instantie een politiek doel na, namelijk de partijen die opkomen bij de Vlaamse verkiezingen van mei 2019 overtuigen van de nood aan een coherent en integraal onderwijsbeleid waarin aanvangsbegeleiding een dynamo is van onderwijskwaliteit en waarin veel actoren samenwerken. Dat moet dan weer leiden tot een regeerakkoord dat dit thema als een prioriteit behandelt voor de volgende legislatuur en er budgettaire consequenties aan verbindt.

Manifest

En ja, wij vinden allemaal dat aanvangsbegeleiding een dynamo is van onderwijskwaliteit

Vlaanderen, hoor de puls van je kloppend hart, hoor de stem van je onderwijs. Zelden spreekt het zo eenstemmig. Investeer in je startende leraren. Doe het in één-twee-drie: houd ze vast, geef ze de mogelijkheid om verder te professionaliseren en laat je kinderen en jongvolwassenen er de vruchten van plukken.

Eén: houd ze vast

Een duurzame investering in leraren begint bij een warm onthaal en een aantrekkelijke realistische opdracht waarin de starters hun talenten kunnen uitspelen. Zij die met restjes van taken en uren een rijdende trein moeten depanneren, ontsporen zelf. Zij haken af voor ze goed en wel zijn gestart, waardoor het lerarentekort nog vergroot. Laat ze groeien in een lerende organisatie, en deel uitmaken van een hecht team waarin ze op informatie, hulp en feedback mogen rekenen van huncollega’s en directie. Geef hen de kans om enkele jaren te groeien in een stabiele opdracht. Voor je het weet, stromen de inzichten uit hun eindwerk door naar het team en demonstreren zij een parallelleerkracht wat ze leerden tijdens hun stage.

Vlaanderen, investeer in je startende leraren zodat ze jou trouw blijven.

Twee: geef ze de mogelijkheid om verder en samen te professionaliseren

Je lerarenopleidingen leveren starters af. Hoe goed de zich almaar hervormende opleiding ook wordt, de tienkampers die er afstuderen zullen altijd nog begeleiding nodig hebben tijdens de eerste kritieke fase van professionele ontwikkeling. Alleen de leraren die hun competenties en expertise verbreden, verdiepen en up-to-date houden, zijn ten volle leraar en leerexpert, een lerend voorbeeld voor hun leerlingen. Je scholen, pedagogische begeleiding en lerarenopleiding zijn gedreven en capabel om samen een coherent systeem van vorming en coaching tot op de werkplek uit te bouwen voor starters. Maak daar extra middelen voor vrij.

Vlaanderen, kies voor een investering met een hoog rendement: investeer in professionalisering. Ook je ervaren rotten snakken naar meer dan een extra jaarlijkse pedagogische studiedag. Stil de grote leerhonger en zorg dat het lerarenberoep aantrekkelijk blijft voor ambitieuze mensen.

Drie: laat je kinderen en jongeren de leerwinst plukken

Leraren die goed starten, professionaliseren snel en maken hun school beter. Ze worden gaandeweg effectiever en efficiënter in het stimuleren van leerwinst bij hun leerlingen. Ze openen de wereld voor kinderen en jongeren. Ze inspireren hen om zichzelf te ontdekken.

Vlaanderen, investeer in je startende leraren om je jeugd alle kansen te geven en je gemeenschap te doen bloeien.

Vlaanderen, of we nu in het onderwijs werken of er onze kinderen en kleinkinderen aan toevertrouwen, onderwijs gaat ons allen aan. Wij, de ondertekenaars, wij willen mee vooruit, ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van een duurzaam beleid. We zijn er klaar voor. Vlaanderen, toekomstige excellenties, we wachten op het sein. Drie-twee-één, start.

Share on