VIVES Kortrijk opent volgende week House of Wellbeing voor de opleiding wellbeing- en vitaliteitsmanagement

Frank Devos
wellbeing29.png

Op maandag 25 juni 2018 vindt de officiële opening plaats van het House of Wellbeing van VIVES Kortrijk in aanwezigheid van Jo Van Deurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie. Het House of Wellbeing ondersteunt studenten wellbeing- en vitaliteitsmanagement in het opstarten en runnen van een eigen wellness-onderneming. 

Drie jaar geleden ging de professionele bacheloropleiding wellbeing- en vitaliteitsmanagement van start in VIVES Kortrijk. Met deze in Vlaanderen unieke managementopleiding speelt VIVES volop in op de grote trends (en noden) in Europa en Vlaanderen rond preventie (stress- en burn-out-afwending, loopbaancoaching en changemanagement), curatie (inschakelen van wellbeingelementen in een totale zorgaanpak die de klassieke zorg overstijgt) en recreatie (management van spa-centra, hotels en leisurebestemmingen met spa- en wellnessaccommodaties …).

De noden van deze opleiding worden versterkt door twee grote macrobewegingen in de samenleving: mensen langer aan het werk houden enerzijds en de vergrijzing van de bevolking anderzijds. Er is dan ook een grote behoefte om deze problematieken op een professionele manier aan te pakken. Het hoger onderwijs in verschillende Europese landen speelt hier op in en in Vlaanderen is VIVES de enige hogeschool die deze unieke managementopleiding aanbiedt.

Wellbeing- en vitaliteitsmanagement leidt studenten op om een coördinerende rol op te nemen via drie afstudeerrichtingen: coaching & wellbeingmanagement (preventie in bedrijven en organisaties), care & vitaliteitsmanagement (curatie in zorgcentra, instellingen voor jongeren, hersteloorden …) en wellness & spamanagement (recreatie, vrijetijdssector). Uit het aanbod aan stageplaatsen en vacatures blijkt dat in al deze domeinen duidelijk nood is aan afgestudeerden wellbeing- en vitaliteitsmanagement.

Eind juni 2018 studeert de eerste lichting van deze studenten af en komen zij op de arbeidsmarkt. Inmiddels investeerde VIVES heel sterk in een aangepaste accommodatie voor deze bacheloropleiding met een afzonderlijke site: het House of Wellbeing.

Leerbedrijf

VIVES stimuleert in de opleiding wellbeing- en vitaliteitsmanagement sterk het ondernemerschap via een leerbedrijf. Laatstejaarsstudenten runnen het House of Wellbeing met "medewerkers" uit het eerste en tweede jaar. Zo bereiden studenten zichzelf voor op het starten van een zelfstandige zaak.

In het VIVES Innovation Center, gelegen op dezelfde site als het House of Wellbeing, kunnen student-ondernemers (en pas-afgestudeerden) ook aan zeer voordelige voorwaarden kantoorruimte huren, ondersteuning krijgen van docenten die fungeren als bedrijfscoaches en tal van faciliteiten ontvangen tijdens hun studie.

Share on