VIVES gastheer voor internationaal congres rond afstandsonderwijs

Frank Devos
aula.png

VIVES Brugge Xaverianenstraat is van zondag 16 tot en met woensdag 19 juni 2019 gastheer voor het jaarlijkse en internationale European Distance and E-learning Network (EDEN). De focus ligt daarbij op afstandsonderwijs (levenslang leren) en digitalisering. Meer dan 310 internationale deelnemers die expertise of interesse hebben in vernieuwend onderwijs uit 46 verschillende landen zijn aanwezig. VIVES is pionier en marktleider in Vlaanderen voor afstandsonderwijs met maar liefst 2500 bachelorstudenten.

Meer dan 200 internationale instellingen en 1200 individuelen zijn lid van EDEN. Die organisatie ondersteunt deze instellingen/leden door onder meer een ruim aanbod van netwerkactiviteiten. Eén van deze activiteiten is hun jaarlijkse congres. Dit congres vindt elk jaar op een andere locatie plaats. In het verleden vond het congres reeds plaats in o.a. Genova, Zagreb, Oslo, Dublin, Boedapest, Helsinki, Tallinn, Valencia, Moskou …

Tijdens het congres is er de kans om ervaringen uit onderzoek en onderwijspraktijk met elkaar te delen en samen tot rijkere inzichten te komen. Thema van het congres is ‘Connecting through educational technology’. Hoofdsponsor is Televic, met nevensponsors Foursevens, Blackboard, Simulise, Signpost, Standaard Boekhandel en Stad Brugge.

Onderwijs op afstand

Zo’n 25 jaar geleden startte onze hogeschool als eerste in Vlaanderen een lerarenopleiding lager onderwijs via afstandsonderwijs. Intussen volgen 2500 studenten uit heel Vlaanderen aan VIVES één van de ruim 30 afstudeerrichtingen via onderwijs op afstand. Op jaarbasis worden zo’n 13000 examens afgelegd in het examencentrum in VIVES Kortrijk, 1700 examens op afstand afgelegd en 8000 opdrachten opgeladen in het speciaal ontworpen digitaal systeem.

Vanaf september 2019 krijgt VIVES er trouwens drie nieuwe afstandsopleidingen bij: bachelors in sportmanagement en voedings- en dieetkunde en een bachelor-na-bachelor (Banaba) in schoolontwikkeling.

Afstandsonderwijs is een perfect alternatief voor wie aan een nieuwe uitdaging toe is, maar niet in de mogelijkheid verkeert om dagelijks op de campus aanwezig te zijn. Dat is precies de troef van afstandsonderwijs: de combinatie werk, gezin en studie mogelijk maken. Voor velen is het de ideale manier om - soms op latere leeftijd - hun droom waar te maken zoals het behalen van een diploma hoger onderwijs of een carrièreswitch. En vaak gebeurt dit in combinatie met werk en gezin. Dat is eveneens het geval voor mensen die in het buitenland wonen en bij VIVES een opleiding willen volgen. Of voor studenten die zich niet thuis voelen in het dagonderwijs.

Volwaardig bachelordiploma

VIVES heeft daartoe een flexibel systeem uitgewerkt, met zelfstudie en - voor een aantal opleidingen - een beperkt aantal contacturen. Om het studeren op afstand zo flexibel mogelijk te maken heeft VIVES ook geïnvesteerd in een nieuw examencentrum op campus Kortrijk met een ruime keuze uit examenmomenten, ook ’s avonds en op zaterdag. Ook examens op afstand zijn mogelijk.

Wie een opleiding via afstandsonderwijs tot een goed einde brengt, heeft een volwaardig bachelordiploma in handen. Het grote verschil is dat de cursussen zijn aangepast aan de behoeften van de student die afstandsonderwijs volgt.

Verder wordt ook veel belang gehecht aan een duidelijke opleidingsstructuur. Dat betekent onder meer een duidelijke communicatie tussen docent en student. De student weet wat van hem of haar wordt verwacht. Dat veronderstelt uiteraard een aantal afspraken, maar alles is bespreekbaar om de studeerbaarheid zo optimaal mogelijk te realiseren, en dus ondersteuning te bieden om te slagen en een diploma te halen.

Begeleiding

Aangezien de digitale revolutie in de beginfase nog niet helemaal was doorgebroken, is de toenmalige aanpak doorheen de jaren sterk geëvolueerd naar het digitale onderwijsconcept dat nu wordt gehanteerd. Daarom besteedt VIVES veel aandacht aan het uitwerken van kwaliteitsvol digitaal studiemateriaal en digitale begeleiding.

Dat betekent dat naast het op een digitale wijze ter beschikking stellen van het cursusmateriaal, er keuze is uit veel examenmomenten, de student in hoge mate zelf z’n studietempo kan bepalen … Daarnaast kunnen eerder verworven kennis en competenties (EVK-EVC) in aanmerking worden genomen om vrijstellingen toe te kennen. Iedere student krijgt m.a.w. dus een aangepaste aanpak.

Share on