VIVES en partners willen werkenden maximale kansen geven door hen naar hogere opleidingsniveaus te tillen

Frank Devos
studentmeeting.jpg

Hogeschool VIVES werkt met diverse partners een project uit in vier graduaatsopleidingen die werkenden maximale kansen geven in hogere opleidingsniveaus. Het gaat om de graduaten winkelmanagement, HR-support, elektromechanische systemen en productiebeheer in de maakindustrie. Deze opleidingen bereiden voor op technische en niet-technische knelpuntberoepen. Door het project krijgen werkenden de kans via werkplekleren een groot deel van de opleiding op hun eigen werkplek te volgen. Een zogenaamd in-companytraject dus. 

Het project wordt gedragen door een partnerschap tussen onderwijs en werkveld: Hogeschool VIVES, Comeos, Federgon, Huis van het Leren, Alimento en TE Connectivity. Het project wordt ondersteund door klankbordpartners met expertise in deelaspecten van het project: TUA West, POM West-Vlaanderen, VDAB, Voka, Agoria en Provincie West-Vlaanderen. 

Met dit project willen de partners verder bouwen op het lopende ESF-project 8523 Duaal leren in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs: co-creatie van vier leertrajecten op maat. Uit de eerste resultaten van het duale project blijkt dat er een duidelijke mismatch is tussen de noden werkenden en de didactische en praktische organisatie van de graduaatsopleidingen. Voka (2019) en Randstad (2020) bevelen digitale vormen van leren en een flexibel opleidingsaanbod aan als oplossing voor dit probleem.

De partners willen hierop inspelen door via leren op de eigen werkplek en blended leren de combinatie tussen werk en studie te faciliteren. Specifieke aandacht gaat daarbij naar kort- en laaggeschoolde werknemers, dus werknemers die geen of enkel een diploma secundair onderwijs hebben. 

Voor elk van de vier graduaatsopleidingen wordt een proeftuin uitgebouwd waarbij de opleiding in co-creatie met een bedrijf of sectorfederatie een incompany-traject voor werkenden ontwikkelt en uitrolt. De opleidingen van winkelmanagement en HR-support vinden plaats op VIVES Kortrijk, elektromechanische systemen op VIVES Brugge Xaverianenstraat en productiebeheer maakindustrie op campus Roeselare. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Share on