VIVES en garage Ghistelinck werken samen rond verkeersveiligheidproject met studenten

Frank Devos
smart.png

Garagegroep Ghistelinck stelt twee smarts ter beschikking van VIVES, in september gevolgd door twee andere smarts, in het kader van een project van VIVES rond verkeersveiligheid. Leerlingen uit het secundair onderwijs en studenten uit alle opleidingen van VIVES kunnen onder de noemer "Drive a smart, Make us smarter" daarbij weekends winnen om dit of volgend academiejaar gratis met een van de smarts rond te rijden.

De smarts worden uitgerust met speciale meetapparatuur die studenenrijgedrag in kaart moet brengen en bestudeerd zal worden door studenten van de opleidingen autotechnologie en automotive mangagement van VIVES campus Kortrijk.

Verkeersveiligheid

Het project "Drive a smart, Make us smarter" kadert in het thema van de verkeersveiligheid. Dit thema ligt VIVES zeer na aan het hart, vandaar dat er op de hogeschool al heel wat initiatieven in die zin heeft genomen. Zo organiseerde VIVES twee jaar na elkaar een dag van de verkeersveiligheid in samenwerking met de federale politie. Hierbij werden telkens alle eerstejaarsstudenten automotive management en eventmanagement een hele dag lang ondergedompeld in diverse workshops: getuigenissen van verkeersslachtoffers en een politiecommissaris, afleggen van oefeningen met een promillebril, tuimel- en crashwagens …

Tweedejaarsstudenten automotive management voeren dit jaar een grootschalig marktonderzoek naar diverse aspecten van verkeersveiligheid. Zij zullen bevragingen doen bij diverse doelgroepen zoals gewone autobestuurders, professionele bestuurders, de zwakke weggebruikers en de motorrijders. Daarnaast wordt een onderzoek uitgevoerd naar de perceptie van de burger omtrent enkele lopende verkeerscampagnes in West-Vlaanderen. Dit is een onderzoek in opdracht van de provincie West-Vlaanderen en in nauwe samenwerking met de verkeerspolitie.

Een groep derdejaars automotive management werkt daarnaast aan een bachelorproef rond de connected car en de invloed hiervan op de verkeersveiligheid. De connected car is een begrip dat vele ladingen dekt, gaande van een verbinding tussen auto en smartphone tot autonoom rijdende voertuigen. Andere bachelorproeven betreffen carsharing (wat we met het smart-project ook willen in de praktijk brengen), platooning (het in peloton-rijden van vrachtwagens) en veiligheidssystemen in de wagen.

Op 1 maart 2017 werden een smart Fortwo en Forfour overhandigd. In september volgen dan nog een smart Cabrio en een elektrische smart.

Drive a smart, Make us smarter

Studenten en collega’s autotechnologie verzamelen dit semester, ter voorbereiding van het komend academiejaar, gegevens op de CAN-bus met betrekking tot verbruik, rijgedrag en gps-gegevens.

Op basis van deze gegevens wordt daaraan verder gewerkt in het academiejaar 2017-2018. Studenten, zowel 2de als 3de-jaars, kunnen een technisch luik uitwerken, waarbij we denken aan track en tracing van de wagentjes, rijstijlanalyse icm dashcam, inbouwen van een alcoholslot …

Momenteel, en wellicht ook nog volgend academiejaar, loopt er intern een onderzoek naar gebruik, range anxiety en beperkingen van elektrische voertuigen. Een elektrisch aangedreven exemplaar zou ook hiervoor door studenten kunnen worden ingezet.

Vanaf september 2017 zullen studenten automotive management een grondig marktonderzoek voeren naar het imago van de smart en het profiel van de smart-gebruiker. Ook vanaf september zullen studenten marketing een communicatie- en mediaplan opstellen: doelgroepen bepalen, welke media inzetten, welk bereik, welke kostprijs …

Studenten informatica zullen werken rond het digitaliseren van carsharing voor studenten en het digitaal bruikleendocument. Ze ontwikkelen een app rond de ‘Total cost of ownership voor smart’ en brengen de kost van mobiliteit in kaart, alsook de kost om met een wagen rond te rijden. Andere thema’s zijn woonwerkverkeer, afstanden, regio’s waarin men werkt, optimalisatie van de kosten, verkeersdrukte, onderhevigheid aan files …

Share on