VIVES coördineert testbatterij voor gezonde levensstijl van 6- tot 12-jarigen

Frank Devos
sporten.png

VIVES campus Torhout coördineert de Sportakus-testbatterij. Dat is een basismotorische testbatterij voor kinderen van 6 tot 12 jaar die peilt naar de kracht, lenigheid, snelheid, uithouding en coördinatie. Opzet is hen aan te sporen tot een actieve levensstijl en –sportbeoefening, en hen daarbij sportieve begeleiding op maat te bieden. Dit project gebeurt in samenwerking met externen en kadert in het Streekfonds West-Vlaanderen.

Het Streekfonds West-Vlaanderen verenigt, verbindt en versterkt lokale schenkers (particulieren, groepen, bedrijven, organisaties...) en lokale verenigingen en wil zo het maatschappelijk engagement en de lokale filantropie in West-Vlaanderen versterken. De Sportbank is zo’n concreet project met twee centrale doelstellingen:

  • alle kinderen en jongeren in West-Vlaanderen aansporen tot een actieve levensstijl en een levenslange gezonde sportbeoefening. Langs deze weg wenst de Sportbank zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen in relatie tot een reeks prangende problemen waar onze huidige generatie jongeren mee te kampen heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toenemende bewegingsarmoede, zwaarlijvigheid en slechte voedingsgewoontes.
  • een sportieve begeleiding op maat van elk kind en de kinderen bijstaan in de ontwikkeling van hun talent(en). In dit kader is de Sportbank vooral pleitbezorger van een veelzijdige ontwikkeling in plaats van vroegtijdige specialisatie. Het is belangrijk dat de kinderen weten wat hun talenten zijn, want wat je goed kan, doe je graag!

Deze algemene doelstellingen worden vertaald naar enkele concrete wetenschappelijk onderbouwde projecten. In samenwerking met VZW Sportakus en Universiteit Gent werd de Sportakus testbatterij ontwikkeld. Dit is een basismotorische testbatterij voor kinderen van 6 tot 12 jaar die peilt naar de kracht, lenigheid, snelheid, uithouding en coördinatie. Na het afnemen van de testen wordt voor elk kind een persoonlijke profielkaart opgemaakt. Op deze profielkaart wordt aan de hand van een kleurencombinatie de score van elk kind ten opzichte van kinderen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht gegeven. Zodoende krijgt het kind/de ouder/de coach/de arts/de leerkracht lichamelijke opvoeding een duidelijk beeld van de talenten en eventuele werkpunten van het kind.

Daarnaast wordt aan de hand van een sportkompas advies gegeven over een mogelijke sportkeuze waarvoor het kind talent heeft. Ten slotte is er in de webapplicatie een trainings- en remediëringsmodule voorzien waarbij er een databank van oefeningen is opgenomen. Door aan te vinken welke motorische basisvaardigheden men wil trainen op welk niveau worden de passende oefeningen voorgesteld.

In 2017-2018 wordt er in 14 scholen een testdag georganiseerd. Een testdag bestaat uit 4 testsessies van 1,5u, waarbij er in elke sessie 15 kinderen kunnen getest worden. Per school kunnen er dus maximaal 60 kinderen getest worden. Elk kind krijgt na de testen zijn persoonlijk profiel en sportkompas. De leerkracht lichamelijke opvoeding krijgt toegang tot de testgegevens van de leerlingen van zijn school en krijgt toegang tot de online trainings- en remediëringsmodule. De projectleider is VIVES campus Torhout en verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het project. De testafnemers zijn medewerkers van VLABUS. De school wordt inhoudelijk ondersteund en krijgt toegang tot de webapplicatie waardoor de eigen inschrijvingen en resultaten zelf beheerd kunnen worden. De scholen zullen een opleiding krijgen om met de webapplicatie te werken en nadien ondersteund worden door de projectleider. 

Share on