Studenten verpleegkunde VIVES zamelen 3400 euro in voor het goede doel

Frank Devos
RND.png

Studenten verpleegkunde van VIVES Brugge Xaverianenstraat zetten eind vorig jaar verschillende acties op ten voordele van Rode Neuzen Dag. Ze organiseerden onder meer een taartengevecht, gok-en biedacties, een Zumbales en een fuif. De opbrengst van de verschillende acties gaat rechtstreeks naar de Rode Neuzen Dag. Op deze manier wil VIVES ook een steentje bijdragen om jongeren met psychische problemen te helpen. 

“Als opleiding én als hogeschool hechten we veel belang aan het psychisch welzijn van mensen. Enerzijds van zorgontvangers, maar anderzijds willen we ook tijd en ruimte vrij maken voor het psychisch welzijn van onze eigen studenten. Met verschillende acties proberen we, met een team van studenten en docenten, ons steentje bij te dragen om het psychisch welzijn van de studenten op onze campus te verbeteren waar nodig,” aldus de studenten en docenten van VIVES Brugge Xaverianenstraat. 

Vijf verpleegkundestudenten zetten hun schouders achter de verschillende acties. Voor de Rooie Neuzen-fuif op 10 november 2018 zochten ze zelf naar sponsors, de locatie en benodigdheden. Ook verkochten ze aan het onthaal van VIVES Brugge Xaverianenstraat een groot aantal Rode Neuzen.

Samen met verschillende kleinere acties, zoals een zumbales op de campus en slagroomtaartengevecht, zamelden de studenten zo’n 3400 euro in. In 2019 hopen de studenten en docenten opnieuw een grote inzameling te doen voor Rode Neuzen Dag. Zo willen ze ook studenten van andere opleidingen bereiken en de acties uitbreiden.

Share on