Syntra Vlaanderen trakteert studenten VIVES Kortrijk op frietjes

Frank Devos
duaal.png

De studenten van VIVES Kortrijk worden op donderdag 24 oktober 2019 getrakteerd op een gratis pakje friet door Syntra Vlaanderen. Die komt er op bezoek met een foodtruck om er de derde editie van hun wedstrijd ‘ideaalduaal’ voor te stellen. Met die wedstrijd nodigt Syntra Vlaanderen ook VIVES-studenten uit ideeën aan te leveren om de samenwerking tussen hoger onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Dit betekent meteen het startevent van de campagne.

“We zijn verheugd dat Syntra ons koos als partner voor dit startevent. Als hogeschool zijn we immers niet alleen een pionier in het uitwerken van duaal leren binnen bacheloropleidingen. Sinds 1 september 2019 bieden we nu ook achttien graduaatsopleidingen aan waarbinnen werkplekleren een prominente plaats krijgt”, aldus Patricia Waerniers, directeur onderwijsbeleid van VIVES.

Graduaatsopleidingen zijn tweejarige opleidingen die studenten gericht opleiden voor de arbeidsmarkt. “We bieden die opleidingen aan binnen verschillende studiegebieden. Zo leiden we zowel installateurs, mecaniciens, winkelmanagers, boekhoudkundig medewerkers als verkeerskundigen en maatschappelijk werkers op. Het gaat om 1700 studenten, gespreid over de VIVES-campussen Kortrijk, Brugge, Roeselare en Oostende”.

“Zij krijgen voor minstens één derde van hun studietijd een opleiding in een bedrijf of organisatie. Nieuw hierbij is dat de studenten ook écht nieuwe vaardigheden aanleren op de werkvloer en de bedrijven de studenten dus mee opleiden. Deze opleidingen zijn nieuw binnen de hogeschool. De arbeidsmarkt krijgt hierin dus een prominente plaats.”

“Vanuit elk studiegebied organiseren we op regelmatige basis netwerkevents waarin we ondernemers uit de regio informeren over de nieuwe opleidingen die we aanbieden en waarbij we studenten en ondernemers met elkaar in contact kunnen brengen,” aldus Veerle De Mey, sinds kort directeur van het studiegebied industriële wetenschappen en technologie bij VIVES.

"Er staat ook diezelfde dag een netwerkevent voor ondernemers gepland waarin we hen uitnodigen om vacatures aan te bieden waarvoor onze studenten kunnen solliciteren. VIVES speelt hiermee in op de schaarste aan technische profielen op de arbeidsmarkt. Dit past ook binnen onze bredere ambitie om intenser samen te werken met de arbeidsmarkt, niet alleen in het opleiden van studenten, maar ook in het ontwikkelen van industriële en maatschappelijke vernieuwingen.”

Ook in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde komen studenten al bij de start van hun opleiding in contact met potentiële werkgevers. “Onze studenten doen al meteen een kijkstage in een uitzendkantoor”, vertelt Trui Rooryck, opleidingshoofd van de opleiding graduaat in het HR-support. “Studenten kunnen zo meteen inschatten of een job in de uitzendsector iets voor hen is én tegelijk leren ze hoe een uitzendkantoor werkt. Dit inzicht is sowieso belangrijk voor iedereen die op een HR-afdeling terecht komt van een organisatie of onderneming. En tegelijk zien de uitzendkantoren er potentiële medewerkers voor de toekomst in actie.”

“Dankzij de intense betrokkenheid van de arbeidsmarkt in onze graduaatsopleidingen winnen alle betrokken partijen,” benadrukt Patricia Waerniers. “Studenten krijgen meteen een realistisch beeld van hun beroep, ondernemers leiden mee hun toekomstige medewerkers op en als hogeschool garanderen we kwaliteitsvolle diploma’s.”

Share on