Studenten VIVES werken herbestemming uit voor vervallen wolwasserij in Zulte

Frank Devos
zulte.png

Veertig studenten van VIVES hebben een project uitgewerkt voor de herbestemming van de vroegere wolwasserij Lavoir des Laines van de familie Vandeputte langs de Staatsbaan in Zulte. Het gaat om tweedejaars bouw van VIVES Oostende Station en immobiliën en verzekeringswezen van VIVES Kortrijk.

“De familie Vandeputte liet onze studenten onderzoeken welke bestemming de verlaten bedrijfssite zou kunnen krijgen en de mogelijkheden om die eventueel te verkavelen. Opties waren een verkoop van de grond of een verkaveling in extern of eigen beheer. In dat laatste geval zou men dus zelf de woningen realiseren en vervolgens verkopen en/of verhuren. Dat was meteen een oefening voor onze studenten om een nieuwe wijk, met alle bijhorende randvoorwaarden, te ontwikkelen”, aldus Laure Buyse en Ilse Aerts van de opleiding immobiliën en verzekeringswezen van VIVES Kortrijk.

De veertig studenten werden eerst onderverdeeld in zes groepen, die vrij spel kregen om ontwerpen uit te werken die op de percelen gebouwd zouden worden. Één van de groepjes moest zich ook buigen over de mogelijke kostprijs van het project. Op basis van die voorstellen kwamen de studenten tot één verkavelingsontwerp. Daarbij maakten ze een concrete kostprijsberekening en een rendementsstudie.

“Studenten bouw van VIVES Oostende Station onderzochten het technische aspect”, aldus Robin Vermeire. “De studenten werkten verschillende bouwtypes uit om uiteindelijk te komen tot een mix. Interessant voor de studenten was dat het ging om een reëel project, wat voor hen een grote uitdaging vormde. Zo moesten ze zelf ook aannemers en andere partners contacteren. Op die manier werd de opgedane kennis getoetst aan de praktijkwereld. Een uitdaging die wij als docenten ook in de toekomst voor andere projecten zouden willen aangaan samen met onze studenten”.

Een grote meerwaarde van het project was de kruisbestuiving tussen de opleidingen bouw en immobiliën en verzekeringswezen. Verschillende aspecten van de vakken komen daarbij aan bod zoals de verhuur- en bouwwetgeving, ruimtelijke ordening, fiscaliteit, prijscalculatie, rendement, tekenwerk, rentmeesterschap … De studenten hebben intussen het resultaat gepresenteerd aan de eigenaars, die nu verder zullen beslissen wat de bestemming wordt van het project.

Share on