Studenten VIVES Kortrijk maken boek over opnameproces van (ex-)verslaafde ouders

Frank Devos
kinderboek.jpg

Acht derdejaarsstudenten uit de studiegebieden sociaal-agogisch werk (sociaal werk en orthopedagogie) en onderwijs van VIVES Kortrijk, ontwierpen in functie van hun bachelorproef een kinderboek voor vzw De Kiem in Gavere. De studenten werkten een tweetal maanden aan het eindproduct onder begeleiding van docente Liesbeth De Winter

In dit boek wordt de opnameprocedure weergegeven van (ex-)verslaafde ouders met kinderen tussen drie en twaalf jaar oud. Dit gebeurt aan de hand van een verhaal op kindermaat over een moeder- en kindkameleon die een avontuur beleven in de Kleurwilg.

De Kleurwilg in het verhaal van de studenten verwijst naar de voorziening. Vzw De Kiem biedt een therapeutisch programma aan voor druggebruikers en hun omgeving. Alleenstaande ouders met hun kind kunnen ook worden opgenomen. Zij combineren het werken aan hun verslaving met de zorg voor hun kind. Voor deze ouders is het vaak moeilijk om met hun jonge kinderen over hun verslaving en opname te praten.

Het boek, met bijhorende handleiding, moet een hulpmiddel bieden voor zowel het kind als de ouder om het proces beter te begrijpen. Naar de ouder toe kan het een hulp zijn om te spreken over wat er allemaal is gebeurd, op het niveau van het kind. Het verhaal van Luca de kameleon en Toekan de hulpverlener kan hen hierbij helpen. De studenten kozen ervoor om de ervaring van het druggebruik op een voor het kind vatbare manier voor te stellen door gebruik te maken van de variatie aan kleur bij mama kameleon.

Doorheen de opname werkt zij samen met de Toekan in de Kleurwilg aan zichzelf en het terugkrijgen van haar felle kleuren. Door middel van dit verhaal krijgt het kind een beeld waarom het even weg moet van de ouder en later binnen de voorziening komt inwonen voor enige tijd.

Louis Mahieu: “We merkten dat er in de praktijk nog niet veel gelijkaardige voorbeelden zijn. Het is belangrijk dat ouders een tool hebben om openlijk te kunnen communiceren met hun kind over wat er allemaal tijdens een opnameprocedure gebeurt. Het boek probeert hen hierin te ondersteunen. Voor de kinderen wordt het op die manier een stuk eenvoudiger om dingen te plaatsen.”

Share on