Studenten VIVES Kortrijk, Brugge Xaverianenstraat en Torhout gaan samenwerken met studenten in Zuid-Afrika

Frank Devos
projectaf.png

Komende vrijdag 28 september 2018 trekken twaalf studenten van VIVES voor twee weken naar Zuid-Afrika. De studenten sociaal werk, toegepaste psychologie, orthopedagogie, secundair onderwijs, verpleegkunde en voedings- en dieetkunde van VIVES Kortrijk, VIVES Brugge Xaverianenstraat en VIVES Torhout zullen er samenwerken met lokale studenten rond eerstelijns gezondheidszorg.

VIVES zette reeds een samenwerking op met de plaatselijke universiteit in de provincie Limpopo. Dit werd ondersteund door de Provincie West-Vlaanderen en VLIR-UOS, wat staat voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Interuniversitaire Raad. Onderzoekers van VIVES hebben er samen met enkele onderzoekers van de Universiteit van Venda (Univen) in Limpopo bekeken hoe lokale hulpverleners uit enkele omliggende dorpen onderling meer ervaring en kennis kunnen uitwisselen via het principe van het lerende netwerk.

Univen bevindt zich in een erg ruraal gebied in het uiterste Noorden van Zuid-Afrika. Toegang tot eerstelijns gezondheidszorg is er verre van vanzelfsprekend. De dorpen liggen vaak erg afgelegen en de middelen in eerstelijnshulpverlening zijn er vaak beperkt.

Nu is het de beurt van de studenten. Uit meer dan vijftig kandidaten werden er twaalf geselecteerd. Gedurende twee weken gaan deze studenten samen met lokale studenten op onderzoek in de verschillende dorpen. Daar gaan ze kijken hoe eerstelijns gezondheidswerkers werken en wat we van elkaar kunnen leren. Studenten krijgen opdrachten en worden hierop geëvalueerd. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan hun internationale competenties.

In het project wordt gehamerd op interdisciplinariteit en intercontinentaliteit. Dat betekent zoveel als leren van elkaar. De studentenploeg krijgt het gezelschap van enkele professionals uit de gezondheidszorg in West-Vlaanderen. Het systeem van lokale gezondheidswerkers en ervaringsuitwisseling werkt immers ook erg inspirerend voor onze gezondheidszorg. 

Share on