Onderzoek aan VIVES toont waarde aan van flipping-the-classroom in het onderwijs

Frank Devos
klas.png

Het expertisecentrum onderwijsinnovatie van VIVES Brugge Xaverianenstraat heeft een tweejarig PWO-project afgerond rond flipping-the-classroom. Meerbepaald werd onderzoek verricht naar de didactische meerwaarde en het leereffect in de lerarenopleiding, of wat de didactische voorwaarden zijn om te spreken van een succesvolle geflipte klas. Het resultaat is een inspiratiegids voor leraren met enkele didactische handvatten om de kans op een succesvolle geflipte les te verhogen.

Flipping the classroom kan een antwoord bieden op een aantal uitdagingen waarvoor we de dag van vandaag in het onderwijs staan. In dit onderwijsconcept verwerven de leerlingen de kennis vooraf, buiten de klas, door middel van video's, podcasts, teksten en andere vormen van (online) instructie. Eens in de klas wordt deze kennis verwerkt met de steun van medeleerlingen en de leerkracht. 

In de vrijgekomen klastijd van een flipped classroom kunnen leerlingen meer diepgaand leren. Leraren krijgen tijdens hun les meer tijd om tussentijds na te gaan of leerlingen de inhoud begrepen hebben (formatieve evaluatie) en feedback te geven aan leerlingen. “Je hebt meer zicht op hoe ver studenten al staan doordat ze een voorbereiding maken en ook door rond te gaan bij de oefeningen,” aldus een docent in de lerarenopleiding. Waar nodig kan de leerkracht ook gaan differentiëren: “Je wint er in de klas tijd mee en dat zorgt voor meer oefentijd. Je kan dan ook dieper en rijker gaan. Je merkt wel dat je meer tijd hebt om niet enkel basisoefeningen te laten maken, maar ook moeilijkere oefeningen.”

Op die manier ontstaat flipped learning of met andere woorden: meer diepgaand leren door het optimaal gebruiken van je klastijd. Niet elke les is echter geschikt om te gaan omkeren. Tijdens het tweejarig PWO-project werden verschillende mogelijkheden van hoe het huiswerk en de klasactiviteit kunnen ingevuld worden, door een samengestelde leergemeenschap verkend, uitgeprobeerd en geëvalueerd. Het resultaat is een inspiratiegids voor leraren met enkele didactische handvatten om de kans op een succesvolle geflipte les te verhogen. “Niet hoe je het doet (welke technologie), maar vooral wat je doet (inhoudelijk) is van belang," aldus een getuigenis uit het onderzoek. 

Heb je interesse in het organiseren van een geflipte klas, ga dan zeker eens naar de website www.flippedclassroom.eu. Hierop vind je alle informatie uit de inspiratiegids.

Share on