Leerbedrijf House of Wellbeing officieel geopend met academische zitting en masterclasses

Frank Devos
wellbeinghouse.png

Gisteren werd het House of Wellbeing van VIVES Kortrijk feestelijk geopend. Aanwezigen konden deelnemen aan verschillende masterclasses rond wellbeing, voorafgaand aan de officiële inhuldiging en de academische zitting. Het House of Wellbeing is een leerbedrijf voor studenten van de in Vlaanderen unieke opleiding wellbeing- en vitaliteitsmanagement.

Met het House of Wellbeing investeerde VIVES sterk in een aangepaste accommodatie voor deze bacheloropleiding, met een uitzonderlijke site in het vroegere Vlasmuseum van Kortrijk. Het leerbedrijf omvat onder meer ruimtes voor coaching-sessies, trajectbegeleiding, massagebehandelingen, mindfullness, relaxatie- en ademhalingstechnieken, stabiliteit en beweging, vitaliteit, en verder duo- en monocabines, infraroodruimte, sauna, stoombad … 

"Vooral inzake preventie en curatie spelen we met de wellbeing- en vitaliteitsmanagement in op drie belangrijke maatschappelijke uitdagingen," aldus studiegebieddirecteur Johan De Langhe, "met name de snel toenemende vergrijzing van de bevolking, het verlengen van de pensioenleeftijd en de preventie van stress en burn-out. Opzet is immers mensen ertoe aan te zetten een langer actief leven te leiden en daarvoor de nodige ondersteuning te bieden. We evolueren nu eenmaal van een curatieve naar een preventieve maatschappij. Zo stimuleert de overheid bedrijven om na te denken over stress op de werkvloer, burn-out, bore-out, depressie … Op die manier kunnen we kosten besparen voor de sociale zekerheid en de maatschappij, én tegelijkertijd het welbevinden stimuleren van de ouder wordende bevolking.”

De opleiding stimuleert sterk het ondernemerschap via het leerbedrijf. Laatstejaars runnen het leerbedrijf en nemen eerste- en tweedejaarsstudenten ‘in dienst’. “Zo worden ze voorbereid op het starten van een zelfstandige zaak, adviesbureau en dergelijke”, aldus algemeen directeur Joris Hindryckx.

Share on