Leerbedrijf Abinet van VIVES Kortrijk realiseert steeds meer IT-projecten voor bedrijven, vzw's en scholen

Frank Devos
computer55.jpg

Het leerbedrijf Abinet van de opleiding toegepaste informatica aan VIVES Kortrijk draait op volle toeren. Momenteel zijn er twintig lopende projecten voor externen, uitgevoerd door tweedejaars en derdejaars van de opleiding. Abinet levert tegen een beperkte vergoeding IT-gerelateerde diensten aan bedrijven, vzw’s en scholen.

Deze diensten kunnen van diverse aard zijn. “Zo analyseren we bedrijfsprocessen en zoeken we naar en implementeren een geschikt softwareproduct om een externe organisatie efficiënter en concurrentiëler te maken”, aldus opleidingshoofd Arne Vandenbussche. “We ontwikkelen een concreet softwareproduct op maat: een website, een webtoepassing, een mobiele app, een desktoptoepassing …”

“Verder kunnen we de IT-infrastructuur onderzoeken en optimaliseren. We ontwerpen en bouwen ook een dashboard om gegevens overzichtelijk voor te stellen, trends te detecteren en bedrijfsbeslissingen beter te ondersteunen. Of het kan gaan om andere IT-gerelateerde taken.”

“De missie van het leerbedrijf Abinet is studenten echte werkveldervaring te laten opdoen en hun zin voor ondernemerschap te ontwikkelen door hen te laten functioneren in een echte bedrijfscontext. Tegelijk willen we organisaties met beperkte middelen helpen hun IT-gerelateerde projecten te realiseren.”

De projecten gerealiseerd door Abinet kunnen zowel kleine als grote projecten zijn. Afhankelijk van de aard van het project wordt een beperkte financiële vergoeding gevraagd. Bij heel kleine projecten zal dit bedrag enkele honderden euro’s bedragen. Voor grote projecten zal dit bedrag variëren tussen € 1000 en € 3500 euro excl. btw. Met dit bedrag kan VIVES voldoende docenten inzetten om deze projecten van dichtbij te begeleiden. 

Afhankelijk van de aard en de omvang van het project wordt het project toegewezen aan één van de studententeams. Dat kunnen teams van tweedejaarsstudenten zijn of derdejaarsstudenten toegepaste informatica. De tweedejaarsstudenten werken in het tweede semester (februari tot mei) iets meer dan een halve dag per week aan hun project. Zij realiseren eerder kleine projecten.

De derdejaarsstudenten hebben in het eerste semester iets meer dan een halve dag per week tijd om te werken aan hun project. In het tweede semester werken zij zes weken voltijds aan hun project (februari tot eind maart), en dan liefst zoveel mogelijk op de locatie van de opdrachtgever. Zij kunnen al grotere projecten op hun schouders nemen. Een samenwerking over meerdere academiejaren is zeker ook een mogelijkheid.

De studenten doen hun uiterste best om elk project tot een goed einde te brengen en de docenten begeleiden hen daarin zo goed mogelijk. Nagenoeg alle projecten zijn dan ook een succes, maar de overeenkomst die we met de opdrachtgever afsluiten blijft een inspanningsverbintenis.

Een greep uit de gerealiseerde projecten

House Of wellbeing/Management days

Voor House of wellbeing hebben we een online reservatie platform opgezet in de open source omgeving genaamd Odoo. Ons doel is dan ook dit systeem af te leveren om zo continuïteit te verzekeren.

VIVES Dienst Communicatie

Voor de dienst communicatie hebben we een webshop gecreëerd met als doel het verkopen van alle VIVES-merchandise. De grootste moeilijkheid hierbij was het aanvragen van promotiemateriaal voor docenten. Hierbij moet niet worden betaald maar moet de bestelling achteraf worden doorgefactureerd naar het diensthoofd van de docent. Daarnaast kregen we de opdracht om het oud CRM-systeem van de dienst communicatie te updaten naar een moderner systeem.

die Keure

Voor die Keure ontwikkelen wij een iOS-app als extensie van hun POLPO leerplatform. De app laat toe dat leerlingen hun taken en oefeningen op een iPad kunnen maken. De iOS-app voorziet ook een sterke integratie met het leerplatform van Apple: Schoolwork.

ARHUS

ARhus is niet enkel een bibliotheek, maar ook een kenniscentrum gelegen in Roeselare.  Wij hebben de opdracht gekregen om voor hen een CRM-systeem te zoeken die voldoet aan hun verwachtingen. In de loop van de afgelopen weken hebben we onderzoek gedaan binnen Zoho CRM en gekeken naar integratiemogelijkheden om te voldoen aan de wensen van ARhus.

IDE Automotive/SOM vzw

De projecten omvatten een grote variatie aan netwerkopdrachten in bedrijven. Er werden analyses en aanbevelingen gemaakt over netwerken, patchkasten in orde gebracht maar ook softwareoplossingen gezocht en geïmplementeerd zodat de bedrijven efficiënter kunnen werken. Naast het werken voor de opdrachten van IDE Automotive en SOM vzw zijn er ook voorbereidingen getroffen om volgend jaar security audits uit te voeren. 

VIVES Student

De volledige herwerking van de bestaande architectuur van de VIVES student app en haar back-end. Gevolgd door het toevoegen van een variëteit aan nieuwe features om de toepassing bruikbaarder te maken voor haar doelgroep en zo het engagement van gebruikers te verhogen. Onder deze nieuwe features vallen verkeersnotificaties, een interactieve kaart van de campus en het opvragen van de menu’s voor de restaurants op de campus.

UDL

Voor UDL (Universiteit Derde Leeftijd) werken we aan een webapplicatie voor ledenbeheer. Naast het bijhouden van leden en hun betalingen wordt de applicatie ook gebruikt om evenementen en inschrijvingen te beheren. De grondvesten werden reeds gelegd door enkele andere groepen studenten, maar de applicatie was nog niet productierijp als gevolg van bugs. We hebben een aantal features toegevoegd en wijzigingen doorgevoerd op basis van de vraag van de klant, maar er zijn vooral een groot aantal bugs uit de applicatie verwijderd.

Leerbedrijf Abinet

Projectwerk, de website die gebruikt wordt door het leerbedrijf ABINET voor hun projectmanagement, dient verplaatst te worden naar een nieuwe serveromgeving. Gedurende twee semesters heeft het team bestaande uit 3 Networking & Cybersecurity studenten deze verhuis uitgevoerd en gedocumenteerd. Daarnaast hebben ze ook algemene ondersteuning gegeven aan de docenten en leerlingen voor deze ingewikkelde omgeving.

Young Potentials

Het Youngpotentials project is een initiatief van VIVES Kortrijk. Youngpotentials is een digitaal rekruteringsplatform voor VIVES-studenten en bedrijven/organisaties. Wij brengen aanstormend talent in contact met het werkveld én omgekeerd!

SalesAtelier

Voor SalesAtelier werd de wereldwijde markt van e-learningplatformen geanalyseerd en hieruit werd het meest geschikte platform uitgekozen. In dit platform werden diverse cursussen geïmplementeerd en werd de opdrachtgever opgeleid zodat hij zelfstandig het platform kan uitbreiden. Naast een e-learningplatform werd ook gezocht naar een geschikte webinar-software en werd de opdrachtgever opgeleid om alles uit de software te halen. Alsook werd de website van de  opdrachtgever in een nieuw, modern jasje gestoken. 

JOXX

Voor JOXX werd gezocht naar een transportmanagementsysteem dat automatisch en geoptimaliseerd hun leveringsroutes weergeeft aan de hand van hun leveringen per dag. De tool moest gelinkt zijn aan de berichtenservice WhatsApp dat de klanten inlicht wanneer hun levering onderweg is. Alsook werd gezocht naar een geschikte planningstool dat de taken van elke werknemers registreert en deze ordent per status.

De Gavers

De Gavers wenst een automatisch geoptimaliseerde planningstool voor hun redders. Deze planningstool omvat enkele unieke regels waaraan voldaan moet worden. Deze tool moet in staat zijn om de planning van hun redders op te maken zonder dat het personeel veel puzzelwerk moet verrichten. 

Zonnewende

Zonnewende is organisatie voor bijzondere jeugdzorg. De app moet inleidende gesprekken van kinderen vereenvoudigen. Hun begeleiders kunnen die app zelf aanpassen aan de hand van een beheermodule.

Teledienst

Voor de vzw Teledienst Menen werd een webapplicatie ontwikkeld om de workflow van de vzw te optimaliseren. Het systeem bestaat uit een beheersmodule en een individuele gebruikersmodule. Beide zijn ontwikkeld in ASP.NET MVC met als bedoeling het systeem overal en op elk apparaat toegankelijk te maken.

CodeFever

Het bedrijf CodeFever wil zijn huidig platform hervormen zodanig dat ze hun programmeerlessen kunnen aanbieden aan scholen. Hiervoor starten enkele studenten in samenspraak met het bedrijf een nieuw platform op. Dit platform zal gelijkaardig zijn aan het hobby platform van CodeFever. Het project dat de studenten zullen opgeleverd hebben, zal van toepassing zijn voor leerlingen secundair onderwijs.   

Share on