Leerbedrijf Abinet van VIVES campus Kortrijk biedt IT-gerelateerde diensten aan

Frank Devos
computerklas.png

Het leerbedrijf Abinet van de opleiding toegepaste informatica aan VIVES Kortrijk draait momenteel op volle toeren. Momenteel zijn er twintig lopende projecten voor externen, uitgevoerd door tweedejaars en derdejaars van de opleiding. Abinet levert tegen een beperkte vergoeding IT-gerelateerde diensten aan bedrijven, vzw’s en scholen. Zo ontwikkelden de studenten een mobiele applicatie voor domein De Gavers en een webapplicatie voor de eigen hogeschool.

Deze diensten kunnen van diverse aard zijn. “Zo analyseren we bedrijfsprocessen en zoeken we naar en implementeren een geschikt softwareproduct om een externe organisatie efficiënter en concurrentiëler te maken”, aldus opleidingshoofd Arne Vandenbussche. “We ontwikkelen een concreet softwareproduct op maat: een website, een webtoepassing, een mobiele app, een desktoptoepassing …”

“Verder kunnen we de IT-infrastructuur onderzoeken en optimaliseren. We ontwerpen en bouwen ook een dashboard om gegevens overzichtelijk voor te stellen, trends te detecteren en bedrijfsbeslissingen beter te ondersteunen. Of het kan gaan om andere IT-gerelateerde taken.”

“De missie van het leerbedrijf Abinet is studenten echte werkveldervaring te laten opdoen en hun zin voor ondernemerschap te ontwikkelen door hen te laten functioneren in een echte bedrijfscontext. Tegelijk willen we organisaties met beperkte middelen helpen hun IT-gerelateerde projecten te realiseren.”

De projecten gerealiseerd door Abinet kunnen zowel kleine als grote projecten zijn. Afhankelijk van de aard van het project wordt een beperkte financiële vergoeding gevraagd. Bij heel kleine projecten zal dit bedrag enkele honderden euro’s bedragen. Voor grote projecten zal dit bedrag variëren tussen € 1000 en € 3500 euro excl. btw. Met dit bedrag kan VIVES voldoende docenten inzetten om deze projecten van dichtbij te begeleiden. 

Afhankelijk van de aard en de omvang van het project wordt het project toegewezen aan één van de studententeams. Dat kunnen teams van tweedejaarsstudenten zijn of derdejaarsstudenten toegepaste informatica. De tweedejaarsstudenten werken in het tweede semester (februari tot mei) iets meer dan een halve dag per week aan hun project. Zij realiseren eerder kleine projecten.

De derdejaarsstudenten hebben in het eerste semester iets meer dan een halve dag per week tijd om te werken aan hun project. In het tweede semester werken zij zes weken voltijds aan hun project (februari tot eind maart), en dan liefst zoveel mogelijk op de locatie van de opdrachtgever. Zij kunnen al grotere projecten op hun schouders nemen. Een samenwerking over meerdere academiejaren is zeker ook een mogelijkheid.

De studenten doen hun uiterste best om elk project tot een goed einde te brengen en de docenten begeleiden hen daarin zo goed mogelijk. Nagenoeg alle projecten zijn dan ook een succes, maar de overeenkomst die we met de opdrachtgever afsluiten blijft een inspanningsverbintenis.

Een greep uit de gerealiseerde projecten

Mobiele applicatie voor domein De Gavers

De Gavers in Harelbeke is een natuur- en recreatiedomein. Vorig jaar maakten enkele studenten een Android app voor hen, maar daarin moesten nog enkele aanpassingen gebeuren. Daarnaast vroeg men een administrator tool om zelf hun app te kunnen beheren én vroegen ze zich af of er een mogelijkheid is om deze app ook voor iOS gebruikers te ontwikkelen.

VIVES: webapplicatie Caps Look

Om de aandacht te trekken van toekomstige studenten, kregen enkele derdejaarsstudenten de opdracht om een applicatie te ontwikkelen die op een interactieve manier hun opleiding kan promoten en die ook laat zien aan de toekomstige studenten welke leerstof wij allemaal zien in de opleiding.

Voor de webapplicatie kozen de studenten voor een interactieve quiz die je kunt beantwoorden aan de hand van gelaatsuitdrukkingen (blij, neutraal of verdrietig kijken). Op het einde van de quiz kan er een foto getrokken worden, waarbij een academic cap met behulp van augmented reality op het hoofd van de gebruiker wordt geplaatst. Deze foto kan geshared worden via sociale media. 

Teledienst: optimaliseren Java-programma voor opdrachtbeheer

Teledienst is een vzw die onder meer vervoer regelt voor hulpbehoevenden. In 2005 werd door studenten al een programma ontwikkeld zodat zij hun opdrachten op een ordelijke manier via de computer kunnen verwerken. Met behulp van deze Java-applicatie kunnen de vrijwilligers alle opdrachten van de hulpbehoevenden ingeven in het systeem. Over de jaren heen is dit programma gegroeid en ook nu moeten er weer nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd en oude oplossingen worden verbeterd.

Don Bosco Kortrijk: uitbouwen nieuwe netwerkinfrastructuur

Vier laatstejaarsstudenten kregen de kans om in het Don Boscocollege in Kortrijk mee de nieuwe netwerk/server-infrastructuur uit te bouwen. De opdracht bestond uit het configureren van de servers, de netwerkinfrastructuur en de computers van de leerlingen, een volledig nieuw draadloos netwerk uitrollen en het automatiseren van servergestuurde opdrachten.

DieKeure: optimaliseren van het leerplatform

Vier derdejaarsstudenten werkten in een project voor DieKeure aan een leerplatform. Het is een tool voor jonge leerlingen (lager - secundair) die online oefeningen willen maken. De studenten optimaliseerden de bestaande webapplicatie zodat deze op een mobiel apparaat getoond kan worden. Dit was vooraf alleen mogelijk op een groter scherm.

PegusApps Dashboard uitbreiden met een financiële module

Het analyseren, ontwerpen en ontwikkelen van een financiële module om facturen voor klanten automatisch vanuit een bestaand dashboard door te sturen naar een online boekhoudprogramma en efficiënter te werken. Dat is wat enkele derdejaarsstudenten hebben gerealiseerd voor opdrachtgever PegusApps.

Share on