Kunstmatige intelligentie in de lift: Blikopener brengt AI naar ondernemers en VIVES Kortrijk start met nieuwe opleiding AI

Frank Devos
ai18.jpg

Is Artificiële Intelligentie (AI) iets voor mijn onderneming? Wat kan het betekenen voor mijn organisatie? Hoe kan ik mijn onderneming daarop voorbereiden? Er is veel vraag naar kennis en opleiding omtrent AI. Hierop kunnen onderzoekers van de Vlaamse hogescholen via eerstelijnsadvies van Blikopener antwoorden geven of u helpen om de eerste stappen te zetten naar een goede toeleiding naar reeds verworven state-of-the-art-kennis.

Ook de dienst onderzoek van VIVES werkt momenteel aan enkele projectvoorstellen AI en zoekt nog bedrijven of organisaties die hierin willen meestappen. VIVES start vanaf september 2019 bovendien met een nieuwe specialisatie Artificial Intelligence in VIVES Kortrijk.

Minister van Innovatie Phillippe Muyters en minister van Onderwijs Hilde Crevits maakten in maart voor de volgende vier jaar 4,15 miljoen euro per jaar vrij om hogescholen de kans te geven, via een kennisdiffusieproject, hun enorme hoeveelheid aan kennis open te stellen voor KMO’s en social-profitorganisaties.

Anders dan universiteiten zijn hogescholen gericht op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, wat maakt dat ondernemingen en social-profitorganisaties vrijwel onmiddellijk met de resultaten praktisch aan de slag kunnen. En dankzij hun regionale spreiding en hun actieve verbondenheid met Vlaamse KMO’s en social-profitorganisaties, zijn de hogescholen ook de geknipte partners. Zo kunnen de hogescholen meer dan 2000 onderzoekers ter beschikking stellen van de ondernemingen en bestrijken ze met 19-tal thema’s zowat alle belangrijke onderzoeksdomeinen. 

Blikopener

Het project, dat ondertussen de naam Blikopenermeekreeg, is de ideale tool om ondernemingen en organisaties een eerstelijnsadvies te geven over hun problemen of vraagstellingen en de weg te wijzen naar mogelijke innovatiepartners, subsidiemogelijkheden en oplossingen. Blikopener wil nu ook met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) via het ‘Tetra-programma’, praktijkgericht onderzoek in het kader van Artificiële Intelligentie door hogescholen aanbieden aan KMO’s.

VLAIO heeft daarom een oproep gelanceerd, specifiek gericht op toepassingsgerichte digitaliseringsprojecten vanuit de hogescholen met aandacht voor de implementatie van Artificiële Intelligentie bij ondernemingen en social-profitorganisaties.

Het gaat om projecten waarbij de hogescholen hun beschikbare kennis vertalen in concrete, nuttige informatie waarmee Vlaamse ondernemingen de kans krijgen om zo sneller en efficiënter te innoveren en nieuwe oplossingen te vinden. Er zijn evenwel een aantal voorwaarden aan verbonden: het moet onder andere gaan om onderzoek naar innovatieve projecten en technologieën die het leven makkelijker maken en de projecten moeten gestoeld zijn op reële vragen van ondernemingen of social-profitorganisaties. De deelnemende bedrijven en organisaties geven mee richting aan het onderzoeksproject en worden als eerste geïnformeerd over de projectresultaten.

KMO’s en social-profitorganisaties die gebruik willen maken van de onderzoeksmogelijkheden aan de Vlaamse hogescholen, kunnen dat doen via www.blikopener.vlaanderen. Op deze speciaal voor dat doel ontwikkelde website tonen de Vlaamse hogescholen gezamenlijk, via onder andere beste praktijken, hun innovatieve slagkracht. Ondernemers kunnen er inspiratie opdoen over wat Artificiële Intelligentie kan betekenen voor de toekomst van hun organisatie en vaststellen hoe de hogescholen een toegevoegde waarde zijn bij het oplossen van de innovatie-paradox.

Nieuwe opleiding AI aan VIVES Kortrijk

Hogeschool VIVES start in september 2019 in Kortrijk een nieuwe specialisatie Artificial Intelligence, dit onder de afstudeerrichting applicatie-ontwikkeling van de bachelor in toegepaste informatica.

We staan op de drempel van een nieuwe evolutie in onze economie en maatschappij. Met steeds slimmere algoritmen zullen meer en meer processen geautomatiseerd kunnen worden. Geautomatiseerde systemen gebruiken artificiële intelligentie om beslissingen te nemen of menselijke beslissingen te ondersteunen aan de hand van diepgaande data-analyse en neurale netwerken.

Door de snelle ontwikkeling van die technieken en de opkomst van Big Data en het Internet of Things kunnen niet alleen grote multinationals maar ook kleinere bedrijven kunstmatige intelligentie toepassen: zelfrijdende auto's kunnen problemen op het gebied van mobiliteit oplossen, met chatbots kunnen bedrijven aan efficiënte klantenservice doen en in games kan AI spelers van waardige tegenstanders voorzien.

VIVES is een van de enige hogescholen van Vlaanderen met een specialisatie Artificial Intelligence. Binnen de afstudeerrichting applicatie-ontwikkeling leer je de skills die nodig zijn voor het toepassen van AI binnen bedrijfsmatige processen, productontwikkeling en probleemoplossende projecten.

Share on