Kennis van het Frans bij studenten aanwakkeren? Immersie is hét antwoord van de bacheloropleiding bedrijfsmanagement met tri-diplomering van VIVES

Frank Devos
groepswerk.jpg

Het was deze week volop in de actualiteit: de kennis van het Frans bij instromende studenten in het hoger onderwijs gaat er zienderogen op achteruit en staat in schril contrast met de verwachtingen van het bedrijfsleven. Misschien is de hoofdreden wel dat – behalve het aantal uren Frans per week op school – jongeren gewoonweg niet meer geconfronteerd worden met de taal van Molière.

VIVES biedt daarop een antwoord in de bacheloropleiding bedrijfsmanagement via immersie. Bijna alle opleidingen van het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde, aangeboden op de campussen Kortrijk en Brugge, bieden bovendien de mogelijkheid van bi-diplomering met een jaar in een Waalse partnerschool.

Tri-diplomering

De fundamentele achterstand valt niet op te lossen met pakweg een herhalingscursus van 24 of 48 uur. Nee, immersie is het antwoord. Je leert immers pas echt een taal beheersen als je erin wordt ondergedompeld. En dat heeft het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van VIVES Kortrijk goed begrepen. Al meer dan vijf jaar bieden zij de bacheloropleiding bedrijfsmanagement met tri-diplomering aan. Studenten kunnen hierbij kiezen om de opleiding bachelor in het bedrijfsmanagement via een uniek traject ta gaan volgen: het eerste programmajaar in VIVES Kortrijk (waarbij de helft van de vakken in het Frans worden gedoceerd), de tweede programmafase volgen de studenten (in het kader van Erasmus Belgica) bij een partnerhogeschool in Wallonië (of Franstalig Canada) om ten slotte hun studies af te ronden (via Erasmusuitwisseling) bij een partneruniversiteit in Frankrijk. Van een taalbad gesproken! Meer nog: op het einde van de studies behalen ze – door de wederzijdse erkenning van de opleidingsprogramma’s - de drie diploma’s (tri-diplomering): het VIVES-diploma, het Waalse (of Canadese) en het Franse licence professionnelle. 

Dat deze afgestudeerden grof wild zijn op de arbeidsmarkt, hoeft wellicht geen betoog en is ook te merken aan de reuzesprongen die ze in hun professionele carrière maken. 

Een taalbad in Frankrijk

Maar ook voor wie een tri-diplomering met een jaar Wallonië (of Canada) en Frankrijk niet meteen op het verlanglijstje staat, organiseert VIVES handelswetenschappen en bedrijfskunde (zowel Kortrijk als Brugge) een alternatief om de kennis van het Frans een enorme boost te geven via jaarlijkse 14-daagse immersiecursussen in CLA (Centre de Linguistique Appliquée) in Besançon (Fr.). Studenten die op het einde van deze immersiecursus slagen in de eindtest bekomen hiermee vrijstelling voor hun VIVES-cursus van het betreffende semester. Hoe leer je immers beter een taal dan deze dagelijks te spreken van ’s morgens in de cursus tot ’s avonds in het gastgezin? Ook voor Engels, Duits en Spaans biedt de hogeschool gelijkaardige immersiecursussen aan. 

Een mooi alternatief is bijvoorbeeld de opleiding bachelor in het Office Management in Kortrijk waarbij de helft van de stage verplicht buiten Vlaanderen dient te gebeuren. Telkens om dezelfde reden: enkel een taalbad werkt.

Spectaculaire tewerkstellingscijfers

Dat het bedrijfsleven de afgestudeerden van handelswetenschappen en bedrijfskunde aan VIVES onder meer hierdoor heel sterk weet te waarderen, bewijzen de tewerkstellingscijfers: van de studenten die meteen na afstuderen werk zoeken (= ongeveer 60 à 65% van de studentenpopulatie, de anderen studeren nog verder), had de voorbije drie jaar gemiddeld reeds 40% een contract op zak nog voor afstuderen, 1 maand na afstuderen was dit 65% en 3 maand na afstuderen was 98% aan de slag. VIVES behaalt hiermee het hoogste cijfer in Vlaanderen.

Share on