Grote nieuwbouwprojecten op VIVES campus Kortrijk

Frank Devos
viveskortrijk.png

Hogeschool VIVES plant op de campus Kortrijk twee belangrijke bouwprojecten in samenwerking met projectontwikkelaar ION. Het gaat enerzijds om een studentenresidentie met 126 kamers langs de Doorniksesteenweg op de plaats van een aantal horecazaken. Geïntegreerd in dit bouwproject komt er een boekenwinkel, restaurant en polyvalente ruimte voor studenten.

Anderzijds gaat het om een nieuw gebouw met twee grote aula’s, leslokalen en een ruimte bestemd als handels- of kantoorruimte op de hoek van de Doorniksesteenweg met de Universiteitslaan. De afbraakwerken hiervoor zijn reeds gestart en beide projecten dienen klaar te zijn tegen de tweede helft van 2017. Beide projecten zijn een publiek-private samenwerking met ION.

Inmiddels is VIVES ook volop bezig met de bouw van een nieuwe vleugel voor het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde op de campus Kortrijk. De ‘business school van de toekomst’ zal drie bouwlagen tellen met o.a. computerlabo’s en -lokalen, lokalen specifiek uitgerust voor groepswerk/projectwerk, een taallabo en vergaderzalen. Ook de bouw van een nieuw Maaklab is gestart. Dit Maaklab zal zowel door internen als externen worden gebruikt en dient eind 2016 operationeel te zijn.

Gebouw met aula’s, restaurant en handels- of kantoorruimte

Het vroegere decoratiebedrijf Meuleman, gelegen op de hoek van de Doorniksesteenweg met de Universiteitslaan, is zopas afgebroken. Over een oppervlakte van 750 m2, gespreid over 3 verdiepingen, komen er twee aula’s, een restaurant voor studenten, personeel en externen, en een handels- of kantoorruimte.

Voor het gelijkvloers zoekt ION een partner die een handels- of kantoorruimte wil onderbrengen, met ruimte voor een tiental parkeerplaatsen. Op de eerste verdieping komt er een restaurant met keuken voor personeel, studenten en ook externen. Die eerste verdieping bevindt zich - wegens een hoogteverschil van de campusgronden - op hetzelfde niveau als het gelijkvloers van de andere campusgebouwen en is daarmee verbonden met een plateau.

De bovenste verdieping wordt ingenomen door twee aula’s van respectievelijk 200 en 100 plaatsen, met cateringmogelijkheid. Die zijn bestemd voor lessen, o.a. van Kortrijk Business School, en kunnen worden verhuurd aan externen. De aula van 100 plaatsen is in een zitputopstelling. Beide aula’s zijn afgescheiden met verplaatsbare wanden  en kunnen worden samengevoegd tot één aula van 300 plaatsen met een centraal podium en twee schermen.

Studentenresidentie met 126 kamers

De studentenresidenties op de campus van VIVES campus Kortrijk behoren tot de oudste gebouwen op de site. Ondanks dat blijven de kamers zeer gegeerd bij studenten. Daar zit de voordelige all-in-prijs voor iets tussen, maar ook de nabijheid speelt hierin een belangrijke rol. Bovendien biedt de aanwezigheid van een residentieverantwoordelijke ouders de nodige gemoedsrust. Studenten van hun kant weten dat ze op peda anno 2016 over evenveel vrijheid beschikken als hun collega’s die op de privémarkt hun onderdak vinden. De tijd dat studenten om 23u moesten binnen zijn en om 8u fris en monter aan de ontbijttafel moesten verschijnen ligt lang achter ons.

Verblijven op de campus blijft in en daarom vindt Stuvo (dienst studentenvoorzieningen) het belangrijk om ook hier te blijven investeren in degelijke en tegelijk betaalbare huisvesting. Van de 126 wooneenheden worden er twaalf rolstoeltoegankelijk. In de huidige peda beschikt VIVES over zes aangepaste kamers die jaar na jaar volgeboekt zijn. Uiteraard is de nabijheid voor studenten met een functionele beperking cruciaal als het om huisvesting gaat.

In de nieuwe residentie wordt resoluut gekozen voor kamers met eigen sanitair. Elke kamer beschikt bovendien over een koelkast. De ervaring leert immers dat er twee problemen zijn met gedeelde koelkasten: zaken die verdwijnen en zaken die blijven liggen. De keukens zijn wel gemeenschappelijk. De residentie beschikt daarnaast over een polyvalente ruimte voor studenten. En er is ruimte om het vroegere café D’n Bros er onder te brengen.

In de residentie in de Meersstraat, die in 2014 in gebruik werd genomen, beschikt VIVES daarnaast over 19 tweepersoonskamers, die ook per semester worden verhuurd. Twee troeven die deze residentie bijzonder geschikt maken voor inkomende Erasmusstudenten, bovenop de ligging nabij het station en het stadscentrum. Met de nieuwe residentie langs de Doorniksesteenweg mikt VIVES in de eerste plaats op VIVES-studenten, eerste- en tweedejaars in het bijzonder.

Nieuwe vleugel handelswetenschappen & bedrijfskunde

Inmiddels is Hogeschool VIVES volop bezig met de bouw van een nieuwe vleugel voor het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde op de campus Kortrijk. The Cloud zal drie bouwlagen tellen met o.a. computerlabo’s en -lokalen, lokalen specifiek uitgerust voor groepswerk/projectwerk, een taallabo, aula’s en vergaderzalen.

In 2001 telde het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde op campus Kortrijk, 957 studenten. Op vandaag studeren 1 560 studenten dagonderwijs in het gebouw en telt het studiegebied in Kortrijk in totaal 2 134 studenten, inclusief studenten toegepaste informatica, wellbeing- en vitaliteitsmanagement en afstandsonderwijs.

De 'nieuwe' vleugel was destijds, in 2006, meer dan welkom maar sindsdien steeg het aantal nog met meer dan 500 studenten die dagonderwijs volgen in het gebouw. Het studiegebied barst dus uit onze voegen, vandaar dat er een bijkomende vleugel wordt gebouwd.

Het gaat om drie bouwlagen, goed voor 2 000 m² op de kleine parking tussen het bestaande gebouw en ’t Forum. The Cloud zal plaats bieden aan o.a. 2 computerlabo's en een educatieve serverruimte voor de studenten toegepaste informatica die, eens de nieuwbouw klaar is, naar het gebouw zullen verhuizen om hun opleiding te volgen.

Daarnaast zijn er 5 computerlokalen gepland, alsook 4 leslokalen geschikt voor projectwerk/groepswerk, 2 aula's, een taallabo, 3 kleine vergaderzalen (voor o.a. eindwerkbegeleiding) en een grote vergaderzaal. Opzet is dat de nieuwe vleugel klaar is tegen 1 februari 2017, dus bij de start van het tweede semester van het academiejaar 2016-2017. De bouwwerken zitten op schema.

Maaklab: een open innovatieruimte

Het Maaklab is een inspirerend atelier waar volop wordt ingezet op co-creatie, de ontwikkeling van technische skills en innovatie. Het Maaklab vormt een uitdagende leeromgeving, met aandacht voor opleidingen, cross-over initiatieven, innovatieve dienstverlening, projectbegeleiding, prototyping, advies en toegepast onderzoek.

In het Maaklab vind je de mensen, kennis en tools om je ideeën vorm te geven. Het is een open atelier dat gonst van bedrijvigheid en waar mensen elkaar vinden om samen te bouwen aan de wereld van morgen. Het Maaklab is er voor iedereen. Zowel studenten als professionelen, (jonge) ondernemers, creatievelingen of gewoon iedereen die iets wil ontwerpen en maken, kan er terecht.

Je kan er ideeën laten groeien door ze te testen, te delen en  prototypes te maken. Het is een inspirerende omgeving waar je jezelf kan ontwikkelen in ondernemerschap door samen te bouwen in een netwerk van gedreven makers.

Onze streek heeft nood aan makers en ondernemers. In het Maaklab vinden jonge starters en studenten een laagdrempelig en toegankelijk atelier dat hen alle kansen biedt hun producten of diensten te ontwikkelen. Ze vinden er de steun van een professioneel netwerk, een brede expertise en een state-of-the-art machinepark.

Ook kleine en middelgrote ondernemingen genieten de voordelen die het Maaklab hen biedt. Ze kunnen er terecht om prototypes te maken en nieuwe producten te ontwikkelen. Met de steun en inspiratie van gedreven studenten en experts ontwikkelen ze er sneller en beter hun nieuwe producten.

Er is in het Maaklab ook ruimte voor toegepast wetenschappelijk onderzoek, met focus op het introduceren van nieuwe technologieën in de productie-industrie in West-Vlaanderen. Het Maaklab huisvest ook het LED (Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum) Additive Manufacturing.

Share on