• verpleeggesprek.png

Inspirerend en enthousiasmerend mentorschap – Investeren in toekomstige collega’s

Mentorenopleiding stagepartners Hogeschool VIVES Verpleegkunde - Inspirerend en enthousiasmerend mentorschap – Investeren in toekomstige collega’s - aan VIVES Noord en Zuid

Deze vorming zet aan tot inspirerend en enthousiasmerend mentorschap waardoor je kan investeren in toekomstige collega’s’. Ze heeft als doel mentoren te ondersteunen op vlak van mentorschap van de studenten van de vierde opleidingsfase. Deze vorming is in lijn met het charter tussen de bacheloropleiding verpleegkunde van hogeschool VIVES en haar stagepartners.

Inhoud

De vorming wordt opgedeeld in 6 dagdelen. Tijdens elk van deze momenten wordt een thema belicht dat de mentor helpt bij de begeleiding van studenten:

 • Dagdeel 1: Op stap met de student-stagiair
  Een proces van ontmoeten en vertrouwen (in de student, maar ook als mentor en als teamlid)
  Wie is die ‘nieuwe’ student: duiding nieuw curriculum bacheloropleiding verpleegkunde ‘Van Europa tot VIVES’
   
 • Dagdeel 2: Samen voor goede zorg
  Zorgethisch inspireren: samen met de student streven naar goede zorg
  Zorgzaam communiceren ten aanzien van de student
   
 • Dagdeel 3: Het begeleiden van studenten bij het klinische redeneren en evidence based handelen
   
 • Dagdeel 4: Het begeleiden van studenten bij het organiseren en coördineren
   
 • Dagdeel 5: De student als toegevoegde waarde bij de zorg voor kwaliteit
   
 • Dagdeel 6: Keuzeaanbod + intervisie, de mentor kiest ‘Het curriculum verpleegkunde, met focus op …
  het domein heelkunde en interne
  het domein geestelijke gezondheidszorg
  het domein ouderenzorg en geriatrie
  het domein kind en pediatrie (inclusief moeder en pasgeboren kind)
  het domein eerstelijnszorg
  het domein preventieve en maatschappelijke zorg

De vorming vindt plaats in kleine groepen waarbij met behulp van concrete ervaringen vanuit de praktijk inzichtelijk wordt besproken hoe je als mentor kan groeien in het begeleiden van studenten. 

Data

Start op 12 maart 2019 - campus Brugge – Roeselare
Start op 14 maart 2019 - campus Kortrijk

Sessies duren 3.5 uur – van 8.30u tot 12.15u of van 13.30u tot 17.15u, met inbegrip van een koffiepauze.

Doelgroep

Mentoren die studenten “bachelor in de verpleegkunde” begeleiden. Er wordt voorrang gegeven aan mentoren die 4e jaarsstudenten zullen begeleiden.

Kostprijs

Gratis (incl. koffie)

Deze opleiding voldoet aan alle voorwaarden in het kader van de doelgroepvermindering voor mentors.

Inschrijven

Je kan tot één week voor de start van de sessies inschrijven. Het aantal inschrijvingen is beperkt.
Na je inschrijving krijg je een bevestiging. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de website.

Gelieve bij uw inschrijving in het vakje opmerking duidelijk aan te geven op welke campus u de opleiding wenst te volgen.

Bij niet opdagen na inschrijving wordt er een no show fee van €25,00 aangerekend per gemist dagdeel.

Attest

Je ontvangt na aanwezigheid tijdens alle dagdelen een attest van permanente vorming.

Annulering

Je kan per e-mail annuleren als je niet aanwezig kan zijn.
Heidi Bostyn - [email protected]

Data - Campus Brugge
Data - Campus Kortrijk
Data - Campus Roeselare
Insurance and enrolment
Share on
Any questions?I'd love to help you!Heidi Bostynmail me