Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

ConnectIT: studiedag Internet of Things

handelswetenschappen en bedrijfskunde
industriële wetenschappen en technologie

Technologie is volop in evolutie. Maar wat wordt de volgende ontwikkeling? En wat is de potentiële impact van een dergelijk evolutie?  De studiedag ConnectIT verkent Internet of Things (IoT) als één van de hypes in de hedendaagse industrie- en technologieontwikkeling. IoT verwijst daarbij naar een netwerk van fysische objecten waarbij de verschillende apparaten in het netwerk  in constante interactie zijn met zichzelf en de omgeving.  

In de voormiddag schetst de studiedag het ruime toepassingsveld. Twee bedrijven met expertise rond IoT zetten daarbij de toon. Op welke manier vindt IoT zijn weg in het bedrijfsleven? Welke toepassingsvelden zijn er naar de toekomst toe? Welke uitdagingen stelt dit voor bedrijven?  In de namiddag volgt er een multidisciplinaire reflectie. Welke maatschappelijke toepassingen van IoT zijn er vandaag reeds aanwezig? Welke economische gevolgen van deze evolutie zijn te verwachten? Welke ethische uitdagingen brengt de evolutie naar IoT met zich mee op het vlak van autonomie en privacy?

ConnectIT brengt zowel een inleiding op IoT voor mensen die niet met het onderwerp vertrouwd zijn, als een verdere analyse op economisch en ethisch vlak.

Programma

08u30 - Ontvangst
08u45 - Welkom (prof. dr. ir. W. Haegeman, studiegebiedsdirecteur VIVES IWT)
09u00 - Een algemene inleiding in IoT (ir. Peter Debeuckelaere, VIVES HWB&IWT)
10u00 - Pauze
10u30 - Industrial IoT: Siemens
11u30 - Industrial IoT: Ewon - Bintz Technics
12u30 - Middagpauze
13u30 - De economische impact van IoT (Dirk Pype, VIVES HWB)
14u30 - Ethische uitdagingen van IoT (prof. dr. J. De Tavernier, Ethics At Arenberg, KULeuven)
15u30 - Netwerking

Bedrijvenmarkt

Parallel aan de studiedag is er ook een bedrijvenmarkt. Deze is vrij en gratis toegankelijk. Voor de bedrijvenmarkt hoeft niet ingeschreven te worden. Op de bedrijvenmarkt presenteren een aantal bedrijven hoe zij concreet met IoT aan de slag gaan. Hieronder zijn de logo's opgenomen van de deelnemende bedrijven. Hou deze site zeker in de gaten, want in de komende weken zal de lijst van deelnemende bedrijven hieronder nog worden aangevuld. 

connectitlogos.png

Inschrijven

Inschrijven kan tot en met 14 april 2017. Deelname kost 15 euro. Wil je ook het boek ontvangen dat bij deze studiedag hoort, dan betaal je 23,50 euro (deelname+boek). Deelname is gratis voor docenten en studenten van VIVES.

Deel dit via